Osutame järgnevaid teenuseid:

 • Võsalõikus giljontiiniga (mittelikviidne puit, kraavide ja teede ääred, võsastunud põllu- ja heinamaad)
 • Puiduhakkimisteenus
 • Metsamaterjali väljavedu
 • Multilift-konteineri rent: 30 m3, 20 m3, 9 m3
 • Kaevetööd 16t Volvo roomikekskavaatoriga

 

Ostame:

 • Kasvavat ja virnastatud võsa
 • Raiejäätmeid
 • 3m. küttepuid
 • Saetööstuse jääke
 • Saepuru- ja höövlilaastu

 

Ümbertöödeldav materjal ei tohi sisaldada:

 • Metalli
 • Kive
 • Mulda

 

Hakkimise teenuse hind on kokkuleppeline ja sõltub asukohast, puidu iseloomust ja töötlemistingimustest. Hakke mahu määramine toimub puistematerjalina. Materjali transpordiks kasutame konteinerveokeid.